Browsing: Khác

Channel Factory và Bee Communication (Bee Comm) vừa ký kết đối tác chiến lược tại thị trường Việt Nam nhằm mang đến các giải pháp quảng cáo số mới nhất cho các khách hàng trực tiếp (tức nhãn hàng triển khai quảng cáo bằng đội ngũ nội bộ) và nhóm khách hàng vừa và nhỏ (SME).