Browsing: Chuyện đó đây

Thời gian qua, công an tại các quận, huyện tại TP.HCM đã bắt và xử lý nhiều đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc.Thời gian qua, công an tại các quận, huyện tại TP.HCM đã bắt và xử lý nhiều đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc.

Với người dân Việt Nam, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn, với trái tim và khối óc luôn cùng nhịp với nhân dân, mỗi câu nói, mỗi chữ viết đều tỏ rõ lòng dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.