Browsing: Hà Nhi

Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO là hành trình ngược thời gian khám phá 130 năm lịch sử hình thành và phát triển của Đà Lạt. Sự kiện cũng là bữa tiệc của âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo cho người dân địa phương và khách du lịch.